JAVNI NATJEČAJ- imenovanje ravnatelja CZK Rudar

01.09.2023. | Novosti CZK

Na temelju članka 40. Zakona o ustanovama (NN RH 29/97, 76/93, 47/99, 35/08, 127/19), clanka 40. stavka 5. Zakona o kulturnim vijecima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN RH 83/22), clanka 22. stavka 2. Statuta Centra za kulturu Rudar Mursko Središće ( od 4. ožujka 2023. godine.) ravnatelj Centra za kulturu Rudar Mursko Središće, dana 01. rujna 2023. godine raspisuje

JAVNI NATJECAJ za imenovanje ravnatelja Centra za kulturu Rudar Mursko Središće

Sukladno članku 41. Zakona o kulturnim vijecima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN RH 83/22) i članku 23. Statuta Centra za kulturu Rudar Mursko Središće (od 4. ožujka 2023.), za ravnatelja Centra za kulturu Rudar Mursko Središće (dalje u tekstu: Centar), može se imenovati osoba koja pored općih uvjeta utvrđenih zakonom, ispunjava i sljedeće posebne uvjete.

 “Natječaj je objavljen u Narodnim novinama 101/23 od 1.rujna 2023.” 

PREUZMI NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU: