CENTAR ZA KULTURU RUDAR-bilješke uz financijski izvještaj 12_2023